مسابقات شطرنج جام آذر هیات شطرنج استان ایلام برگزار گردید.

۱۸ آذر ۱۳۹۶


مسابقات شطرنج جام آذر 16 و 17 آذر ماه با حضور 30 شرکت کننده در سالن هیات شطرنج استان ایلام بصورت ریتد (ارسال نتایج مسابقات به فدراسیون جهانی شطرنج) برگزار گردید.
این مسابقات در شش دور و به روش سوئیسی برگزار شد، نتایج نهایی به شرح زیر است.

:trophy:نفرات اول تا چهارم

1- مهدی نیکوکار 6 امتیاز

2- یداله مرشدی 5 امتیاز

3-امیر عبدی 5 امتیاز

4- مالک رشیدی 4 امتیاز

:trophy:نفر اول بانوان

سرکار خانم فاطمه کرمی

:trophy:نفر اول زیر 14 سال

محمد حسام عزیزیان