اسامی قبول شدگان دوره داوری درجه سه شطرنج درخراسان رضوی

۲۲ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، اسامی قبول شدگان کلاس داوری درجه 3مشهد که با تدریس داور بین المللی رضا پاشانجاتی برگزار شد، به شرح ذیل می باشد:
سیده فاطمه جعفری نایینی
مجید قربانیان
راحیل آتشگاهیان
محمدسعید راضی رودی
محمود آقایی
رامینا آتشگاهیان
فائزه پاکروان
مجید اوجاقی
سید شهاب حکیمیان
علیرضا احمدی
مژگان شریفیان
مژگان خلیلیان
سحر سادات پازوک
امیرشایان مقتدری
حامد حکم آبادی
مرتضی اجتهادی