آغاز دوره مربیگری درجه یک شطرنج با شرکت 20 مربی از 9 استان کشور

۲۱ آبان ۱۳۹۶

دوره مربیگری درجه یک شطرنج با حضور 20 مربی از 9 استان کشور در محل فدراسیون شطرنج در حال برگزاری است.

استاد خسرو هرندی، استاد مهران حق شناس و استاد موسویان اساتید این دوره مربیگری هستند.

دوره مربیگری دره دو شطرنج نیز از روز سه شنبه در محل فدراسوین برگزار می شود.