اطلاعیه در خصوص دوره های مربیگری درجه یک و دو در فدراسیون شطرنج

۰۶ آبان ۱۳۹۶

فدراسیون شطرنج در نظر دارد دوره مربیگری درجه یک شطرنج را از تاریخ 20 تا 23 آبان در محل این فدراسیون برگزار کند. هچنین دوره مربیگری درجه دو شطرنج نیز از 23 تا 26 آبان در فدراسیون شطرنج برگزار می شود.

داوطلبان شرکت در این دوره پس از واریز ورودیه این دوره ها، تصویر فیش واریزی را به شماره تلفن 09125505865 استاد حق شناس رئیس کمیته مربیان ارسال(تلگرام) کنند.