نتایج دوره مربیگری شطرنج درجه دو کشور _ کرج اعلام شد

۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

                                                       
دوره مربیگری درجه دو شطرنج از  20 تا 24 شهریور ماه 1396  با تدریس مربی بین المللی و رئیس کمیته مربیان استاد مهران حق شناس برگزار شد.
قبول شدگان قطعی و واجد شرایط جهت دریافت مدرک مربیگری درجه دو عبارتند از:

قبول شدگان قطعی و واجد شرایط جهت دریافت مدرک مربیگری درجه دو

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره عملی

نمره تئوری

کد عضویت سیستم جامع

1

هما علوی حور

16

20

5148

2

مهرداد فیروز نیا

16

19

5466

3

مریم وردکار

20

14

16350

4

طاها بلند اقبال

15

5/17

38202

5

محمد خیرخواه

20

15

21342

ضمناً افراد ذیل نیز با تکمیل مدارک خود قادر به دریافت مدرک مربیگری درجه دو خواهند شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد عضویت

شرایط تکمیلی

1

سجاد خدادادی

5709

گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

2

حدیثه صیفی کار

4119

گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

3

اسماعیل ولی شاهی

10443

گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

4

محمد حسین وردکار

4380

گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

5

مجتبی حسین خانی

6966

گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

6

اشکان صالحی

32955

گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

7

غزاله ابراهیمی

19227

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن  کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

8

پرویز زاهدای

10497

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

9

سید انسیه موسوی

12708

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

10

مینا جعفری پور

1421

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

11

محمدرضا دریاباری

15060

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

12

اسرا احمدیاری

1421

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون

13

مریم السادات هاشمی

7665

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون و شرکت در آزمون تئوری

14

محمد کاظم صفری

28572

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون و شرکت در آزمون تئوری

15

نسیم مرندی

12765

کسب ریتینگ حدنصاب و گذراندن کامل دوره های کارگاهی و تخصصی مورد نظر فدراسیون و شرکت در آزمون تئوری