لیگ برتر شطرنج کشور (جام اندیشمندان) به میزبانی اصفهان