نشست مسئولین فدراسیون شطرنج با مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی جامع علمی کاربردی برگزار شد.در این نشست که آقایان (مهندس هاشمی طبا_مهندس پهلوانزاده_احسان قائم مقامی و محمد ابراهیم زاده )حضور داشتند.