حواشی بیست و هفتمین دوره مسابقات جام فجر- تهران 97