فدراسیون شطرنج ایران

کمیته فنی

علیرضا شفیعی (رئیس)

شادی پری در

خسرو شیخ هرندی

افشین تهرانی

حامد موسویان

مرتضی محجوب زر دست

شهره بیات

     

کمیته مسابقات

 (رئیس)

شهره بیات

رضا لاجوردی زاده

مهدی حسینعلی

میثم عابد

مسعود شرافتی

عبدالله مصلحی

     

کمیته داوران

 (رئیس)

ابوالقاسم نجیب

امیرعرفان هاشمی

سید ایمان بکاء

مقصود گیاهی

رضا پاشانجاتی

خدیجه شریف نتاج

     

کمیته آموزش

آرش روغنی (رئیس)

خسرو شیخ هرندی

ابراهیم حق شناس

حامد موسویان

ارسلان زرین فام

محسن قربانی

محمد خیرخواه

مهرداد اردشی

شادی پری در

 

کمیته مربیان

ابراهیم حق شناس (رئیس)

خسرو شیخ هرندی

شید حامد موسویان

عباس خاکپور

افشین تهرانی

شادی پری در

حمید شریعت پناهی

مرتضی محجوب

آرش روغنی

 

کمیته فرهنگی

شیرین اخباری (رئیس)

                 

کمیته پزشکی

دکتر علیرضا موسی علی

                 

کمیته استعداد یابی

محمد نقی ابراهیم زاده (رئیس)

کامبیز کامکاری

شهره شکرزاده

هادی هادی زاده

علی محمدباقر

محمد علی رضوانی

خسرو شیخ هرندی

محسن قربانی

محمد خیرخواه

احسان قائم مقامی

کمیته پیشکسوتان

 محمد علی سادات منصوری

                 

کمیته انضباطی

علی افشار (رئیس)

علیرضا شفیعی

ابراهیم حق شناس

خسرو شیخ هرندی

مهدی شیرخانی

         

کمیته مدارس شطرنج

هوشنگ قندی

                 

کمیته امور استان ها

حسین احمدی سرخونی

                 

کمیته لیگ

مسعود ناموری

                 

کمیته برنامه ریزی

سیاوش جواهری