بیست و هفتمین دوره جام بین المللی فجر

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر تهران
نوع مسابقات : جهانی
۱۶ بهمن ۱۳۹۷

مسابقات از روز سه شنبه 16 بهمن راس ساعت 17 در فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد.

آیین نامه فارسی فجر

آیین نامه انگلیسی فجر

ثبت نام آنلاین (بعد از واریز وجه فرم را پر نموده و فیش را آپلود کنید)

 

url=https://drive.google.com/file/d/1qk-mh0zJNZ-prMHb_T_vmpHYyit1-79t/view">آیین نامه انگلیسی فجر