قهرمانی نونهالان زیر 8, 10 و 12 سال جهان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر گالیسیا
نوع مسابقات : جهانی
۱۲ آبان ۱۳۹۷