مسابقات آزاد گلگهر سیرجان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر 
نوع مسابقات : کشوری
۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان با همکاری هیات شطرنج استان کرمان و هیات شطرنج

شهرستان سیرجان برگزار می کند:
سومین دوره ی مسابقات شطرنج گل گهر سیرجان ( جام گل گهر 89) ویژه ی ریتینگ داران 0011 و کمتر و بازیکنان بدون ریتینگ

*4 لغایت 6 اردیبهشت 07*

*با بیش از57 میلیون ریال جایزه *

ارسال جدول مسابقه به فیده جهت محاسبه ی ریتینگ ( ریتد استاندارد)

آیین نامه مسابقات