مسابقات جام نوروز خاوارن (بیرجند) سال 1397

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان خراسان جنوبی -  شهر بیرجند
نوع مسابقات : کشوری
۵ فروردين ۱۳۹۷

هیات شطرنج استان خراسان جنوبی در نظر دارد با هماهنگی فدراسیون شطرنج جمهوری اس می ایران و اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، چهارمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران را به میزبانی هیات شطرنج شهرستان بیرجند در دو بخش استاندارد و سریع برگزار نماید.

آیین نامه چهارمین دوره جام خاوران