قهرمانی جوانان جهان 2017

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر تراویزو
نوع مسابقات : جهانی
۲۲ آبان ۱۳۹۶

مسابقات قهرمانی جوانان جهان دختران و پسران سال 2017