اولین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فتوای تاریخی امام خمینی (ره)

نام مسابقه : اولین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فتوای تاریخی امام خمینی (ره)
محل برگزاری : شهر خمین
نوع مسابقات : جهانی
۷ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج اولین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فتوای تاریخی امام خمینی (ره) جام آفتاب از تاریخ 7/6/96 لغایت 12/6/96 به میزبانی شهرستان خمین برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات


Regulation