مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 تا 18 سال دختران

نام مسابقه : مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 تا 18 سال دختران
محل برگزاری : استان مازندران -  شهر ساری
نوع مسابقات : کشوری
۱۱ شهريور ۱۳۹۶

مسابقات قهرمانی رده های سنی 18،16،14،12،10،8 سال دختران از روز شنبه مورخ 1396/6/11 راس ساعت 17 به میزبانی هیات شطرنج استان مازندران در شهر ساری آغاز خواهد شد.

آیین نامه مسابقات