شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان همدان -  شهر همدان
نوع مسابقات : کشوری
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور از 21 تا 28 مرداد ماه به میزبانی هیات شطرنج استان همدان و در سالن 6000 نفری انقلاب برگزار می شود.

مشاهده آیین نامه مسابقات