قهرمانی مسابقات شطرنج داخل سالن آسیا 2017

نام مسابقه : قهرمانی مسابقات شطرنج داخل سالن آسیا 2017
محل برگزاری : شهر عشق آباد
نوع مسابقات : آسیایی
۲۶ شهريور ۱۳۹۶
نام مسابقه : قهرمانی مسابقات داخل سالن آسیا 2017
محل برگزاری : ترکمنستان- عشق آباد
نوع مسابقات : آسیایی
26 شهریور 1396

مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا سال 2017 در سه بخش استاندارد, سریع و نیمه سریع در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.