قهرمانی استان تهران

نام مسابقه : قهرمانی استان تهران
محل برگزاری : استان تهران -  شهر تهران
نوع مسابقات : استان
۱۵ تير ۱۳۹۶
مسابقه شطرنج قهرمانی مردان استان تهران – استاندارد – ریتد جام پیشکسوت شطرنج (( آقای پرویز رحیم خانی)) 15 لغایت 22 تیرماه 1396 - هیئت شطرنج استان تهران شطرنجبازان سایر استان ها می توانند در این مسابقه شرکت کنند. (نفر اول شطرنجبازان تهرانی مسابقات مستقیما به نیمه نهایی قهرمانی کشور معرفی می گردد.)