قهرمانی منطقه غرب آسیا 2017

نام مسابقه : قهرمانی منطقه غرب اسیا 2017
محل برگزاری : شهر تهران
نوع مسابقات : آسیایی
۸ تير ۱۳۹۶
قهرمانی آقایان و بانوان منطقه غرب آسیا