قهرمانی جوانان آسیا

نام مسابقه : قهرمانی جوانان آسیا 2017
محل برگزاری : شهر شیراز
نوع مسابقات : آسیایی
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶