قهرمانی رده های سنی آسیا

نام مسابقه : قهرمانی رده های سنی اسیا
محل برگزاری : شهر تاشکند
نوع مسابقات : جهانی
۱۰ فروردين ۱۳۹۶

مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا 11 - 20 فروردین 1396

تاشکند - ازبکستان

http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2017/AYCC-2017-Regulation.pdf