مرحله نهایی رده های سنی 8, 10, 12, 14, 16, 18 سال پسران, انتخابی 2017

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر استان برگزار کننده در مرحله اول
نوع مسابقات : کشوری
۵ اسفند ۱۳۹۵