بیوگرافی بازیکن

آصف خلیلی
شناسه فیده : 12580694
ریتینگ : 1984
عنوان : بازیکن
نام : آصف خلیلی
کشور :
ایران
استان : گلستان   
تاریخ تولد : ۲۲ مرداد ۱۳۸۰