هشتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام فردوسی

نام مسابقه : هشتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام فردوسی
محل برگزاری : شهر مشهد
نوع مسابقات : جهانی
۶ بهمن ۱۳۹۶


هشتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام فردوسی از تاریخ 6 الی 13 بهمن 1396 در مشهد مقدس در 2 جدول آزاد و نوجوانان برگزار خواهد شد.