میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2459
گیلان
میانگین ریتینگ: 2384
مازندران
میانگین ریتینگ: 2321
فارس
میانگین ریتینگ: 2216
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2203
البرز
میانگین ریتینگ: 2183
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2178
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2156
گلستان
میانگین ریتینگ: 2142
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2127
همدان
میانگین ریتینگ: 2060
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2036
کرمان
میانگین ریتینگ: 2033
اردبیل
میانگین ریتینگ: 2029
قزوین
میانگین ریتینگ: 2014
بوشهر
میانگین ریتینگ: 2000
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1994
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1977
لرستان
میانگین ریتینگ: 1975
زنجان
میانگین ریتینگ: 1943
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1936
کردستان
میانگین ریتینگ: 1901
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1826
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1807
قم
میانگین ریتینگ: 1800
سمنان
میانگین ریتینگ: 1745
یزد
میانگین ریتینگ: 1736
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1721
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1705
ایلام
میانگین ریتینگ: 1698
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1690