میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2454
گیلان
میانگین ریتینگ: 2384
مازندران
میانگین ریتینگ: 2326
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2224
فارس
میانگین ریتینگ: 2211
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2182
البرز
میانگین ریتینگ: 2173
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2160
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2115
گلستان
میانگین ریتینگ: 2113
همدان
میانگین ریتینگ: 2065
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2032
اردبیل
میانگین ریتینگ: 2030
کرمان
میانگین ریتینگ: 2029
قزوین
میانگین ریتینگ: 2024
بوشهر
میانگین ریتینگ: 2000
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1983
لرستان
میانگین ریتینگ: 1971
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1956
زنجان
میانگین ریتینگ: 1953
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1939
کردستان
میانگین ریتینگ: 1922
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1865
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1793
یزد
میانگین ریتینگ: 1778
قم
میانگین ریتینگ: 1760
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1717
سمنان
میانگین ریتینگ: 1715
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1714
ایلام
میانگین ریتینگ: 1682
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1578