میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2453
گیلان
میانگین ریتینگ: 2386
مازندران
میانگین ریتینگ: 2326
فارس
میانگین ریتینگ: 2215
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2206
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2181
البرز
میانگین ریتینگ: 2173
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2160
گلستان
میانگین ریتینگ: 2114
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2112
همدان
میانگین ریتینگ: 2066
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2032
کرمان
میانگین ریتینگ: 2029
اردبیل
میانگین ریتینگ: 2027
قزوین
میانگین ریتینگ: 2020
بوشهر
میانگین ریتینگ: 2006
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1984
لرستان
میانگین ریتینگ: 1973
زنجان
میانگین ریتینگ: 1957
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1955
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1924
کردستان
میانگین ریتینگ: 1897
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1833
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1809
یزد
میانگین ریتینگ: 1769
قم
میانگین ریتینگ: 1760
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1715
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1714
سمنان
میانگین ریتینگ: 1714
ایلام
میانگین ریتینگ: 1697
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1564