میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2462
گیلان
میانگین ریتینگ: 2389
مازندران
میانگین ریتینگ: 2306
فارس
میانگین ریتینگ: 2240
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2206
البرز
میانگین ریتینگ: 2172
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2160
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2153
گلستان
میانگین ریتینگ: 2136
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2131
همدان
میانگین ریتینگ: 2056
کرمان
میانگین ریتینگ: 2038
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2036
اردبیل
میانگین ریتینگ: 2033
قزوین
میانگین ریتینگ: 2010
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 2003
بوشهر
میانگین ریتینگ: 2003
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1984
لرستان
میانگین ریتینگ: 1979
زنجان
میانگین ریتینگ: 1944
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1931
کردستان
میانگین ریتینگ: 1915
یزد
میانگین ریتینگ: 1839
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1834
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1788
قم
میانگین ریتینگ: 1760
سمنان
میانگین ریتینگ: 1752
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1720
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1705
ایلام
میانگین ریتینگ: 1698
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1690