اخبار

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

عملکرد بازیکنان ایرانی در مسابقات آزاد ارفلوت

بازیکنان ایرانی در مجموع عملکرد بسیار مثبتی از شطرنج ایران در مسابقات ازاد ارفلوت 2018 مسکو ارائه دادند.