اخبار

۲۲ خرداد ۱۳۹۰

برزیل – کالداس نواس

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی جهانی از تاریخ 26 آبان لغایت 6 آذرماه سال جاری در شهر کالداس نواس برزیل برگزار می شود.
۱۷ خرداد ۱۳۹۰

مهندس کامبوزیا مسئول توسعه شطرنج در جهان

دومین جلسه هیات رئیسه فدراسیون بین المللی شطرنج در حالی در العین امارات به پایان رسید که مهندس کامبوزیا رئیس فدراسیون شطرنج نایب رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج به عنوان مسئول توسعه شطرنج فیده انتخاب شد.