چهارمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران برگزار می گردد

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، چهارمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران از 5 تا 10 فروردین ماه در بیرجند برگزار می گردد.