چارت فدراسیون

چارت فدراسیون شطرنج کشور

مجمع عمومی فدراسیون

                   

هیئت رئیسه

مهرداد پهلوان زاده

محمدجعفر کامبوزیا

علیرضا شفیعی

شهره بیات

شادی پری در

خسرو شیخ هرندی

حجت نظری

مجتبی دانشفر

زهره مرزوقی

جاوید شیخ

رئیس فدراسیون

مهرداد پهلوان زاده

                 

نایب رئیس

علیرضا شفیعی

                 

نایب رئیس بانوان

شادی پری در

                 

دبیر

شهره بیات

                 

رئیس مرکز علمی کاربردی

مصطفی هاشمی طبا

                 

مدیر تیم های ملی

افشین تهرانی

                 

کمیته فنی

علیرضا شفیعی (رئیس)

شادی پری در

خسرو شیخ هرندی

افشین تهرانی

حامد موسویان

مرتضی محجوب زر دست

شهره بیات

     

کمیته مسابقات

امیر افتخاری (رئیس)

شهره بیات

رضا لاجوردی زاده

مهدی حسینعلی

میثم عابد

مسعود شرافتی

عبدالله مصلحی

     

کمیته داوران

سپیده شادین (رئیس)

ابوالقاسم نجیب

امیرعرفان هاشمی

سید ایمان بکاء

مقصود گیاهی

رضا پاشانجاتی

خدیجه شریف نتاج

     

کمیته آموزش

آرش روغنی (رئیس)

خسرو شیخ هرندی

ابراهیم حق شناس

حامد موسویان

ارسلان زرین فام

محسن قربانی

محمد خیرخواه

مهرداد اردشی

شادی پری در

 

کمیته مربیان

ابراهیم حق شناس (رئیس)

خسرو شیخ هرندی

شید حامد موسویان

عباس خاکپور

افشین تهرانی

شادی پری در

حمید شریعت پناهی

مرتضی محجوب

آرش روغنی

 

کمیته فرهنگی

شیرین اخباری

                 

کمیته پزشکی

دکتر علیرضا موسی علی

                 

کمیته استعداد یابی

محمد نقی ابراهیم زاده (رئیس)

کامبیز کامکاری

شهره شکرزاده

هادی هادی زاده

علی محمدباقر

محمد علی رضوانی

خسرو شیخ هرندی

محسن قربانی

محمد خیرخواه

احسان قائم مقامی

کمیته پیشکسوتان

 محمد علی سادات منصوری

                 

کمیته انضباطی

علی افشار (رئیس)

علیرضا شفیعی

ابراهیم حق شناس

خسرو شیخ هرندی

مهدی شیرخانی

         

کمیته مدارس شطرنج

هوشنگ قندی

                 

کمیته امور استان ها

حسین احمدی سرخونی

                 

کمیته لیگ

مسعود ناموری

                 

کمیته برنامه ریزی

سیاوش جواهری

                 

مدیر اجرایی و پشتیبانی

محمد بنایی

                 

روابط بین المللی

سحر نوری

                 

مسئول امور آموزش

صدیقه واقفی نژاد

                 

روابط عمومی

بهاره سلطانی

                 

مدیر عملیاتی و مسئول کانال تلگرام

مرتضی شهلایی

                 

رییس دفتر رییس فدراسیون

شیرین اخباری

                 

امور مالی و خزانه داری

جاوید شیخ

                 

فناوری اطلاعات

حسن ابراهیمی

                 

حسابدار

زهرا کرمیان

                 

دبیرخانه

فروغ زنگیشه

نگار صادقی پور

               

امین اموال و کارپرداز

جواد صادقی فر

                 

حراست

محسن شاه ماری