جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

                                        


 


 

 
 
        برنامه دوره داوری درجه سه                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

برنامه دوره داوری درجه سه


روز اول

جلسه اول

افتتاحیه

بحث کلی در مورد داوری، وظائف و نقش داور

جلسه دوم

بازی شطرنج، ملزومات بازی

(مهره ها- صفحه شطرنج- ساعت شطرنج-

حرکت مهره ها- حرکات خاص- لمس مهره-

ترفیع پیاده)

جلسه سوم

ساعت شطرنج- وضعیت غیر عادی- ثبت حرکات

جلسه چهارم

تقسیم بندی مسابقات از نظر زمانی- آغاز و خاتمه بازیها (متعارف و سریع)- برد و باخت- تساویها

 

روز دوم

جلسه اول

دوره بحث تساویها و ادعای تساوی- اتمام سریع بازی

جلسه دوم

مسئولیتها، اختیارات و رفتار بازیکنان، سرپرستان (کاپیتان ها) و مربیان

جلسه سوم

مسئولیتها، وظائف و اختیارات داور قبل از مسابقه، در زمان مسابقه، پس از پایان بازیها

جلسه چهارم

اعمال جرائم- چگونگی اعتراض (بازیکن، سرپرست، مربی)- هیأت ژوری

 

روز سوم

جلسه اول

قوانین حاکم بر مسابقات سریع و اختلاف آنها با بازیهای متعارف- جرائم در بازیهای سریع

جلسه دوم

ادعای برد در بازیهای سریع- حرکت غیر قانونی در بازیهای سریع و ادعای برد در برابر حرکت غیر قانونی- مداخله داور در بازیهای سریع

جلسه سوم

تمرین عملی انواع تساویها

جلسه چهارم

اتمام سریع و تمرین عملی انواع تساویها

 

روز چهارم

جلسه اول

انواع مسابقات (تیمی، انفرادی، دو جانبه )

روشهای برگزاری مسابقه (دوره ای، سیستم سوئیس)

جلسه دوم

تنظیم جدول دوره ای مسابقات

جلسه سوم

انجام مسابقات به روش سوئیسی-

چیدمان اولیه و فاکتورهای مؤثر در چیدمان برای قرعه کشی دور اول، فاکتورهای مؤثر در قرعه کشی دورهای بعدی و استراحت ها

جلسه چهارم

تمرین عملی قرعه کشی به روش سوئیسی

 

روز پنجم

جلسه اول

تنظیم گزارش انجام مسابقه 

 گره گشائی            بر اساس امتیازات فرد

         (پوئن شکنی)         براساس امتیازات حریفان

جلسه دوم

تمرین گره گشائی در مسابقات دوره ای و سیستم سوئیس

جلسه سوم

تمرین گره گشائی (برگر، کویا، پیشرفته، انواع بوخ هولتز)

جلسه چهارم

رفع اشکال

 

v                 در صورت توافق شرکت کنندگان و مدرس دوره و تأیید هیأت شطرنج مربوطه انجام جلسات  تکمیلی بلامانع است.

v                 آزمون دوره توسط ممتحن اعزامی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران  بعمل خواهد آمد.

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

برنامه دوره داوری درجه سه


روز اول

جلسه اول

افتتاحیه

بحث کلی در مورد داوری، وظائف و نقش داور

جلسه دوم

بازی شطرنج، ملزومات بازی

(مهره ها- صفحه شطرنج- ساعت شطرنج-

حرکت مهره ها- حرکات خاص- لمس مهره-

ترفیع پیاده)

جلسه سوم

ساعت شطرنج- وضعیت غیر عادی- ثبت حرکات

جلسه چهارم

تقسیم بندی مسابقات از نظر زمانی- آغاز و خاتمه بازیها (متعارف و سریع)- برد و باخت- تساویها

 

روز دوم

جلسه اول

دوره بحث تساویها و ادعای تساوی- اتمام سریع بازی

جلسه دوم

مسئولیتها، اختیارات و رفتار بازیکنان، سرپرستان (کاپیتان ها) و مربیان

جلسه سوم

مسئولیتها، وظائف و اختیارات داور قبل از مسابقه، در زمان مسابقه، پس از پایان بازیها

جلسه چهارم

اعمال جرائم- چگونگی اعتراض (بازیکن، سرپرست، مربی)- هیأت ژوری

 

روز سوم

جلسه اول

قوانین حاکم بر مسابقات سریع و اختلاف آنها با بازیهای متعارف- جرائم در بازیهای سریع

جلسه دوم

ادعای برد در بازیهای سریع- حرکت غیر قانونی در بازیهای سریع و ادعای برد در برابر حرکت غیر قانونی- مداخله داور در بازیهای سریع

جلسه سوم

تمرین عملی انواع تساویها

جلسه چهارم

اتمام سریع و تمرین عملی انواع تساویها

 

روز چهارم

جلسه اول

انواع مسابقات (تیمی، انفرادی، دو جانبه )

روشهای برگزاری مسابقه (دوره ای، سیستم سوئیس)

جلسه دوم

تنظیم جدول دوره ای مسابقات

جلسه سوم

انجام مسابقات به روش سوئیسی-

چیدمان اولیه و فاکتورهای مؤثر در چیدمان برای قرعه کشی دور اول، فاکتورهای مؤثر در قرعه کشی دورهای بعدی و استراحت ها

جلسه چهارم

تمرین عملی قرعه کشی به روش سوئیسی

 

روز پنجم

جلسه اول

تنظیم گزارش انجام مسابقه 

 گره گشائی            بر اساس امتیازات فرد

         (پوئن شکنی)         براساس امتیازات حریفان

جلسه دوم

تمرین گره گشائی در مسابقات دوره ای و سیستم سوئیس

جلسه سوم

تمرین گره گشائی (برگر، کویا، پیشرفته، انواع بوخ هولتز)

جلسه چهارم

رفع اشکال

 

v                 در صورت توافق شرکت کنندگان و مدرس دوره و تأیید هیأت شطرنج مربوطه انجام جلسات  تکمیلی بلامانع است.

v                 آزمون دوره توسط ممتحن اعزامی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران  بعمل خواهد آمد.

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر